Fam. Van den NieuwelaarRimpelaar 405124 RB Molenschot0627491010info@zorgboerderijraakeind.nl

Visie

Jij doet ertoe!

Wanneer je bij ons op de boerderij komt werken, kom je op een plaats terecht, die ons aan het hart gaat. Wij zijn emotioneel betrokken bij het bedrijf en je komt dicht bij ons privéleven en ons gezin. Mede hierdoor werken wij op de zorgboerderij met een duidelijke visie.

Iedereen doet ertoe. We gaan uit van een holistische mensvisie. Je kan als mens pas groeien en ontwikkelen, wanneer je een positief zelfbeeld hebt. Het kwaliteit van leven wordt hierdoor vergroot. U merkt dat u weer belangrijk bent en dat u nog zeker een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, ondanks uw beperkingen.

Wij willen iedereen die bij ons komt laten participeren in een regulier bedrijf, deelnemen aan de maatschappij en zich hierin gewaardeerd laten voelen. Dit doen we door te stimuleren tot zelfontplooiing. We gaan uit van de mogelijkheden van de mens, en bieden iedereen de kans om te leren, maar ook om te leven en te zijn wie je bent. Voor ons staat voorop dat dit kan in een veilige, prettige werkomgeving en werksfeer.

Voor onze ouder wordende doelgroep geldt dat we eerder spreken over dagbeleving dan dagbesteding. We  kijken naar de vaardigheden en mogelijkheden die iemand nog bezit en wat iemand nog graag wilt doen, hier sluiten we bij aan. We werken daarin graag samen met het netwerk, zij zijn de ervaringsdeskundigen en samen gaan we voor optimale zorg, met als doel:

  • Een zinvolle daginvulling
  • Prikkeling en uitdaging tot activiteit
  • Voorkoming van vereenzaming
  • Behouden van (motorische) vaardigheden
  • Nog iets kunnen betekenen in de maatschappij
  • Mantelzorgers ontlasten
  • Mogelijke opname voorkomen of uitstellen

Overkoepelend kunnen we zeggen dat we maatwerk leveren gericht op de ondersteuningsbehoefte. Het individu staat voorop, niet de beperking. Verder hechten wij er veel waarde aan, dat iedereen die hier komt, ’s morgens met veel plezier zijn bed uit komt om fluitend naar de boerderij te gaan, een dag met zin bij ons doorbrengt, om vervolgens aan het eind van de dag met een voldaan gevoel weer happy huiswaarts te keren.

Volg ons!

Check óók onze facebookpagina en ons instagramaccount, en blijf altijd op de hoogte van de laatste foto’s en nieuwtjes!

Naar contact